Monthly Archives: June 2022

เมนูอาหารคลีน วิธีการเก็บรักษา

เมนูอาหารคลีน

อาหารคลีน คือ การทำมื้ออาหาร โดยไม่ผ่านสารเคมี หรือผ่านการเเปรรูป หรือ ปรุงรสน้อยที่สุด เป็นอาหารสดสะอาด เน้นความเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่ผ่านการหมักดองไดได